1. Evenemang

Så ska det låta, 27.04.2019, lördag, 19:00
Pris 20 € (under 12 år 10€), endast kontant betalning.

2. Plats

  • Ledig
  • Preliminär plats
  • Upptagen
  • Scen

3. Kontaktuppgifter

Rad A,B,C,D,E = Golvplats. Rad F,G = Första upphöjningen. Rad H, I = Andra upphöjningen. Rad J, K = Tredje upphöjningen. Rad L, M = Fjärde upphöjningen.
Taklax Ungdomsförening r.f.